Kulturkalenderen – kan vi hjelpe hverandre? Svar til Gustav Reiersen