Da mamma enda levde, så sa hun ofte til meg at hun ikke ville på sykehjem når hun ble gammel.

Sykehjem var i hennes øyne det skumleste sted å ende opp. Dette synet har fremdeles mange av våre eldre. Så hvorfor er det slik?

I gamle dager så hadde vi gamlehjem, et sted hvor man fikk bo når man ikke lengre kunne bo hjemme. Man kom på gamlehjem fordi man var gammel, ikke fordi man var syk. Hvorfor mamma syntes det var skummelt skjønte jeg aldri, men at det hadde sammenheng med at hun ønsket å være tett med familien og til stede der ting skjedde var nok hovedgrunnen. Frykten for å bli sittende passivisert på gamlehjemmet var stor.

Så hvor er vi i dag?

Dagens sykehjem har i all hovedsak boende eldre mennesker med alvorlig sykdom og med forventet kort levetid. Da er det også svært viktig å fylle dagene og månedene med innhold, verdighet og omsorg.

Vi vet at fysisk aktivitet, næringsrik mat, musikk og frisk luft gjør godt for alle. Vi vet også at ansatte som er dedikerte og evner å se de gamle som «den de er» utgjør en stor forskjell på hvordan dagen blir.

Det er stor forskjell på sykehjemmene fra kommune til kommune, sånn burde det ikke være. For oss i FrP er det viktig å få på plass en enda bedre og god eldreomsorg i kommunen. Det betyr også at vi i langt større grad må tenke nytt rundt både bemanning, innhold og «hvem gjør hva» rundt den eldre.

For noen år siden så hadde FrP en fellesdugnad for å snekre 4 badeplattformer til bruk utenfor strendene våre. Disse ser vi blir brukt hvert år, til glede for både store og små.

Nå har vi et nytt prosjekt på gang, denne gangen for de eldre.

Vi i FrP ønsker å bidra på vår måte, så nå i juni samler vi medlemmer for å sette opp en pergola/utetak på sykehjemmet på Vestnes sponset av XL-bygg på Vigeland og Marna bruk.

Da kan de eldre få sitte ute å følge livet, gjerne med et kakestykke og en god kopp kaffe.

Åse Michaelsen

2. kandidat Lindesnes FrP