Havvind i Norge er i dag ikke lønnsomt, og flytende havvind er ganske langt fra å være lønnsomt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Hvor mye av felleskassen en vil bruke på å bygge ut kraftproduksjon som ikke er lønnsom, det er, og skal være, en politisk vurdering, sier han.

«Et industrielt eventyr» kaller tidligere ordfører Even Tronstad Sagbakken prosjektet. Å sprenge i stykker Mandals vakreste skjærgård for å produsere havvindturbiner som ikke er lønnsomme karakteriserer jeg slik – «snipp snapp snute, så var eventyret ute».

Kjetil Lund sier også at det er vanskelig å se for seg at utbygging skal skje uten at det iallfall over tid vil ligge en lønnsomhet i bunn, men at det ligger langt fram i tid. Så vi bør spare skjærgården vår, og la Sodeviga leve, iallfall til vi ser at dette er lønnsomt.

Jan Henrik Jensen