Skoleferien er godt i gang. Det er forventninger om is, aktiviteter og ferieopplevelser. Og disse forventningene blir til opplevelser som ungene stolt forteller om til skolestart.

Og slik er det. For de fleste av oss.

Men for ganske mange barn i Lindesnes er ferien også noe helt annet. Det er mange uker som forventes å fylles med ting som foresatte ikke har råd til. Det er forventninger hos barn som ikke kan møtes fordi utgiftene er store mens inntektene er små. I Lindesnes kommune er disse tallene helt reelle: over ett av ti barn lever i familier med vedvarende lav inntekt som er under 60 prosent av medianinntekten til landet ellers.

Levekårsundersøkelsen fra Lindesnes kommune viser oss en kommune med utfordringer. Vi har også en høyere andel mennesker i deltidsstillinger enn resten av landet og vi har en høy andel uføre. Ungdata-undersøkelsen fra 2022 viser også at hele 22 prosent av barn og unge i Lindesnes føler seg ensomme. Vi vet at disse faktorene, sammen med andre faktorer som prisstigning på mat og strøm, gjør hverdagen til en gruppe som allerede har det økonomisk vanskelig, enda vanskeligere.

Lindesnes SV mener kommunen vår forplikter seg til å løfte fram de svakeste gruppene i samfunnet vårt og jobbe for å utjevne forskjeller. I juni ble mestringsplanen vedtatt for kommunen vår og den sier at alle skal ha mulighet til å delta i fritids- og kulturaktiviteter. Planen er en god begynnelse, men vi har store forventninger til det videre arbeidet som kan bidra til mestring for alle!

Rettferdig fordeling og gode lokalsamfunn er blant våre fanesaker til høstens valg. Vi gleder oss over SVs gjennomslag nasjonalt med økning på ti prosent i sosialhjelpssatsene. Det viser oss at endring er mulig og at vi som fellesskap må styrke gruppene i samfunnet som allerede har lite.

I Lindesnes går vi derfor til valg på at vi vil styrke frivilligheten og tilbud rettet mot barn og unge. Frivilligsentralens BUA er et enormt viktig tilbud i vår kommune og sørger for at alle kan få mulighet til å låne rullebrett, sykler og sommerspill, eller delta på gaming-dager eller kreative aktiviteter i Mandal Makerspace. Slike aktiviteter sørger for at alle kan bli med, alle kan skape sommerminner – uten at foreldrenes lommebok er avgjørende!

Vi er klare til kamp for en mer rettferdig fordeling og for å fortsette jobben med å skape et godt lokalsamfunn som tar vare på folk. Vi har som mål å være en kommune med mindre fattigdom og mindre ensomhet. Vi ønsker å være en kommune hvor barn skal glede seg til sommerferien!

Sommerhilsen fra Mariann Amstrup-Sondresen,

4.-kandidat for Lindenes SV