– Jeg foreslår å plassere Gabrielsens bu ved siden av Buen kulturhus, skriver Gustav Reiersen. – Jeg foreslår å plassere Gabrielsens bu ved siden av Buen kulturhus, skriver Gustav Reiersen. Foto: Gustav Reiersen

Bua ved Buen