Svar fra KrF til Geir Lauvdal

Foto: Petter Emil Wikøren