De fleste av oss har vokst opp i en tid med fred, nedrustning og overflod. Over mange år har våre styresmakter nedprioritert forsvar og beredskap. Fred og nok mat blir sett på som en selvfølge. Senere begivenheter viser oss et annet bilde. Fruktbare kornmarker bombes og brenner.

I Norge var det fram til 1995 et krav om ett års matvareberedskap for korn. Men da Kjell Magne Bondevik var statsminister, blei beredskapslagrene avviklet. Kornet blei solgt og siloene ombygd – jf. Kunstsilo i Kristiansand. Norges selvforsyningsgrad er nå på 40 prosent.

Ingenting tyder på at vi går fredeligere tider i møte.

Dagens regjeringsoppnevnte Totalberedskapskommisjon la 5. juni 2023 fram sin rapport. Konklusjonen er at det er nødvendig å øke selvforsyningsgraden hurtig og drastisk. Tre dager etter dette blei en stor kornsilo på Frya i Gudbrandsdalen sprengt!

Generalløytnant Robert Mood har ved flere anledninger trukket fram bønders viktige rolle i den norske totalberedskapen. Ingenting tyder på at vi går fredeligere tider i møte. Det som trengs nå, er handling. For partiet Konservativt er lokal og nasjonal beredskap en viktig sak. Lager for ett år av viktige basisvarer må på plass snarest.

Eli Anne Sjølingstad, Konservativt Lindesnes.