Arne Næss

Det største konkurransefortrinnet en kommune har, er det historiske sentrum. Heldigvis for Mandal fikk vernetanken for den historiske byen mange forkjempere på slutten av 1960— og begynnelsen av 1970-tallet. Politikerne og administrasjonen i kommunen fikk laget Norges største verneplan for trehus (ca 600) i Mandal sentrum. Bevaringsplanen reddet Gågata fra å bli revet og erstattet av "funksjonelle" næringsbygg. All (pose)handel ble regulert til sentrum, noe som hindret næringsaktører i å etablere kjøpesenter på utsiden av bykjernen. Ny bilvei uti elva foran gamle Lodsen ble hindret. Tidligere ordfører Knut Lindseth var sentral i arbeidet med å hindre næringsinteresser i å ødelegge Mandal.

I dagens samfunn virker det som noen har tro på at privatisering er løsningen på det aller meste. Næringslivets sin hovedoppgave er og tilfredstile aksjonærene, mens politikernes sin hovedoppgave er og tilfredstile hele befolkningen. Fra historien vet vi at det er i gode tider byer blir bygget ned og mister sine særpreg.

Derfor er kloke politiske valg som ble foretatt i 70 årene, hovedgrunnen til de store investeringene som er gjort i bykjernen i dag. Slik som Buen kulturhus, et smykke av en gangbro, et flott kjøpesenter og flere store boligprosjekt. Vi er blitt styrket som helårsby, og generalplanens høye kvalitetskrav til byutvikling kan gjøre oss til en framtidig vinner.

Derfor er det dobbelt trist å se dagens behandling av elva og vannspeilet som er grunnlaget for hele byen, for at Mandal ble liggende akkurat her. Forringelse av vannspeilet var et av hovedargumentene for protestene mot Adolph Tidemands bro (5000 underskrifter).

Det er naturressurser som har bidradd mest til vår velstand, og Mandalselva og vannspeilet er også en naturresurs som tilhører oss alle. Kommunedelplanen for Mandal sentrum "Bruk av elvebredden", datert 18.10.2000, er tydeligvis glemt av dagens politikere.

For tiden selges vannspeilet ut, (ca 60 meter ut i elva som flytebrygger) til ca 100.000 kr pr løpemeter, med flyteelement i flere farger. Frie siktlinjer for å gjenopprette kontakten mellom byen og elva er samtidig blitt redusert av en planløs plassering av alle bryggene som bryter et historisk særtrekk i byen, og gir området et kaotisk preg. Alle som ferdes i elva må forholde seg til en 50 meters smal kanal. Private bryggeanlegg kan ikke fjernes/justeres uten å gå veien om rettsapparatet.

Mens det kreves sivilarkitekt til å tegne en liten vedbod i bykjernen, er det penger og fravær av kunnskap som synes å styre utviklingen av vannspeilet i nedre del av Mandalselva. Arkitektfirmaet Snøhetta mener dette vannspeilet er Mandals største blikkfang og byens fremste aktivum. Snøhetta har vunnet store byutviklingsprosjekt rundt om i verden. Da de besøkte Mandal i2003, for å gi oss råd om vår byutvikling, uttalte de seg skeptisk til at ikke bare strandlinjen, men også vannspeilet deprivatiseres ved for store lystbåthavner i elverommet. Dagens tivolipreg er misbruk av byens største potensial. Men heldigvis ser "Slippen boligprosjekt", med sine løsninger langs elva, ut til å bli et lyspunkt.

Dersom høyresiden også fjerner boplikten kan rike gratispassasjerer, som verken betaler skatt til Mandal eller Norge, kjøpe opp vannspeilet og våre mest attraktive boligeiendommer som spekulasjonsobjekter. For folk flest betyr det høyere priser.

Kommuneplanen er fortiden til revisjon, og det offentlige ønsker råd og vink om veien framover fra sine innbyggere. Til høsten skal vi ha kommunevalg, og før den tid håper jeg partiene vil fortelle oss hva de står for i forhold til privatiseringen av vannspeilt og elvebredden. Kunnskap og informasjon er helt avgjørende for å lykkes i framtiden.

Vår nabo Lyngdal som har en ku i byvåpenet, har investert 15 mill kr (tilsvarer salgsprisen til 75 løpemeter flytebrygge), for at folk kan betrakte laksevandringen. i Lyngdalselva. Mandal har tre lakser i byvåpenet. Tenk hvilken attraksjon det ville bli å kunne se levende laks hele året. Er ikke det noe for næringsinteressene å tenke på i forbindelse med nytt hotell på Malmø!?

Arne Næss