Nå er ikke du den første til å ta opp dette, Nils Petter, men jeg må si at jeg har til gode å treffe noen som sier at de vil slås sammen med Lyngdal pga gratis parkering. Dette tror jeg vi trygt kan parkere sammen med annen propaganda. Budskapet er at de som vil mot vest er litt enkle. Det skulle være unødvendig å si at det er usant. Det finnes også propaganda andre veien. Så som at det første "Mandal" (her mener de egentlig "Nye" Lindesnes) vil gjøre (sammen med Lindesnes og Marnardal) er å bygge nytt rådhus – og det blir i alle fall 200 millioner….. Dette er også usant. For øvrig er jeg helt enig med deg mhp P-avgift. Det er peanuts for den enkelte. Og for byen Mandal helt nødvendig.

Men mitt hovedanliggende er at det er snodig og litt påfallende at folkeavstemming nå plutselig er blitt så diskreditert. En "finjustert" oppringings-undersøkelse skal visstnok gi et bedre bilde på folkeviljen. Jeg kan ikke tolke denne oppfatning annerledes enn at man er redd for at folk skal velge "feil" i forhold til hva man ønsker. Disse bør kanskje vurdere å få seg et nytt folk.

Slik situasjonen ble i Lindesnes i vår, og hvor det ikke er typiske partipolitiske skillelinjer i saken vil jeg hevde at beslutningen om folkeavstemming reddet kommunevalget fra å bli en farse. Folk har nå hatt tiden siden debatten tok litt fyr i vår til å gjøre opp sin mening. Det tror jeg folk klarer.Og så skal vi, de folkevalgte, adlyde. Mitt lønnlige håp er at deltakelsen blir så stor at valget ikke trekkes i tvil.

Og husk: Sammenslåingen skjer tidligst januar 2020. God sjanse for at noen har sluttet med eiendomsskatt før den tid, og at andre kanskje har begynt…….

Derfor; stem! Vær så snill.

Med hilsen fra en østvendt Stanley Tørressen