Et ønske om bevissthet og ivaretakelse av strandsonen

foto
Foto: Kartutsnitt. Kommunekart