Et ønske om bevissthet og ivaretakelse av strandsonen