Dessverre får ikke alle som har behov for en institusjonsplass dette oppfylt.

Astrid Kleveland

Debattinnlegg:

Ja, jeg vet at døden ikke kan bestilles, men slik situasjonen er for syke, eldre og skrøpelige mennesker i Lindesnes kommune, er det kanskje ikke bare meg som tenker slik.

Lindesnes kommune evner ikke å ta vare på alle sine eldre, syke innbyggere på en verdig måte. De som er heldige og får plass i en av kommunens institusjoner, blir svært godt ivaretatt av helsearbeiderne. Dessverre får ikke alle som har behov for en institusjonsplass dette oppfylt.

Den eneste kommunestyrerepresentanten som har hevet stemmen, er Janne Fardal Kristoffersen. Hun har tydelig og klart sagt at «noe av det viktigste vi gjør som folkevalgte er å sørge for gode tjenester for eldre og syke. Det er en fallitterklæring av en storkommune å ikke kunne ta seg av de aller svakeste».

Årsaken til at storkommunen er kommet i denne vanskelig situasjonen er blant annet at kommunestyret 16. juni i fjor vedtok å blant annet redusere antall korttidsplasser.

Administrasjonen valgte å legge ned seks korttidsplasser på Marnardal Omsorgssenter. Denne avdelingen står klar til å tas i bruk.

Storkommunen Lindesnes mangler korttidsplasser til pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset og som blir liggende på sykehuset til døgnpris på 5508 kroner. De opptar også plass som sykehuset har behov for. Hva gjør storkommunen da? Jo, de søker i nærliggende kommuner om det er mulig å leie plasser. Det lyktes. På Birkenes sykehjem ligger to personer fra Lindesnes. Langt borte fra familie og venner.

Når et kommunestyret ser at vedtak de har fattet, som redusering av korttidsplasser, får slike uheldige konsekvenser, må de være voksne nok til å se på saken på nytt for å finne gode løsninger som gagner syke mennesker.

Spørsmålet mitt til kommunestyrerepresentantene er: Er dere villige til å gi eldre, syke mennesker tjenester de har behov for i egen kommune?

Astrid Kleveland

Marnardøl