Debattinnlegg

Palestinakomiteen i Vest-Agder krever at Norge anerkjenner staten Palestina, slik 139 av FNs 193 medlemsland allerede har gjort. Ved å anerkjenne Palestina som stat legges det press på partene til å forhandle fram en løsning på situasjonen for både israelere og palestinere. Både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israel må bære ansvaret for at dette ikke er tilfellet. Det palestinske folket har rett til selvbestemmelse.

Norges mantra har altfor lenge vært at man ikke kan anerkjenne Palestina «før partene har forhandlet seg fram til en fredsløsning». Det vil si at de okkuperte må godta krav fra en okkupant - som stadig åpnere sier rett ut det som har vært planen hele tiden – nemlig at Israel vil ha hele det historiske Palestina.

Opprettelsen av staten Israel, og dermed okkupasjonen av palestinsk land, ble det palestinske folkets «Nakba», katastrofe. I 1947-48 fordrev jødiske militsgrupper og etter hvert Israels hær mer enn 700.000 palestinere fra deres byer og landsbyer, i en bølge av vold og massakrer. I 2023 markeres dette dystre 75-års jubileet.

Fra 1967 har også Vestbredden, Jerusalem, Gaza og Golanhøydene vært okkupert eller kontrollert av israelske styrker. Israel har kontinuerlig utvidet sitt land ved å befolke okkupert land – mens de snakker om at de forhandler om fred. Men deres «fredsløsning» er basert på annektering av alt okkupert land.

Norske myndigheter har trodd på at man var «tilrettelegger av fred», mens man egentlig har gitt Israel fritt spillerom til å overta hele Palestina. Oslo-avtalen har fungert som et skalkeskjul for Israels målrettede landtyveri. En stadig mer voldelig og fornedrende okkupasjon, hvor palestinerne fratas jord og framtidshåp, medfører økende frustrasjon og økt desperat motstand. Nesten daglig drepes palestinere, i det som må karakteriseres som utenomrettslige henrettelser. I 2023 er det 30 år siden Oslo-avtalen ble inngått.

Norge har gjennom Oslo-avtalen bidratt til at palestinernes situasjon har blitt verre, nå må den norske regjeringen ta konsekvensen av å ha bidratt til den feilslåtte politikken, være tydelig og sterk i sin kritikk av apartheid-regimet og holde Israel ansvarlig. Spesielt med den nye settler-dominerte regjeringen i Israel er det på tide at Norge retter ryggen, anerkjenner Palestina og innfører sanksjoner mot et apartheidregime som i årtier har fått lov til å neglisjere folkeretten, FN-erklæringer og palestinernes menneskerettigheter.

Jorunn Aanensen Kalvik, styreleder Palestinakomiteen i Agder