«Høyest med hornet» – hva mener du med denne overskriften?

Foto: Yngvil Granly