Innspill angående tilførselsvei nye E 39

Foto: Nye Veier/Sweco