Lyngdal 3 (Audnedal, Hægebostad og Lyngdal) - om intensjonsavtalens innhold og verdi