Frp og resultatorientert miljøpolitikk

Foto: Kartgrunnlag; Nye Veier, med påtegning av Jon Arnfinn Jakobsen