Gatenavnet er ikke byen vår verdig

  • FOTO: Oslo Museum