Gatenavnet er ikke byen vår verdig

Foto: Oslo Museum