Et stort skritt tilbake i behandlingen av personer med MS

Den 18 november bestemte Beslutningsforum at nye MS-pasienter ikke skal få tilgang på to veldokumenterte og effektive MS-behandlinger som er blitt brukt av norske MS-pasienter i flere år. Samtidig takket Beslutningsforum nei til innføringen av et nytt, veldokumentert MS-legemiddel som er tilgjengelig i de fleste andre europeiske land, blant annet Danmark og Sverige. Bakgrunnen for disse beslutningene må ses i sammenheng med den tredje avgjørelsen; en ikke-godkjent behandling, rituximab, skal videreføres som behandling innen MS.
Med et enkelt pennestrøk ble personer med MS frarøvet tre veldokumenterte og effektive behandlinger, og erstattet med et alternativ som verken har tilstrekkelig dokumentasjon eller godkjenning for bruk til behandling av MS.
Medisinen er ikke forsket fram for MS. Den er følgelig heller ikke gjenstand for systematisk overvåking etter at den er tatt i bruk. Det finnes heller ikke en god medisinsk grunn; det finnes allerede en rekke MS-medisiner som er godt kvalitetssikret gjennom studier.

Et dårligere behandlingstilbud
Beslutningen fra 18. november medfører at muligheten til persontilpasset behandling er sterkt innskrenket, og det betyr dårligere behandlingen av norske MS-pasienter.

MS er en alvorlig, kronisk sykdom som kan oppstå i alle aldre. Ofte starter sykdommen tidlig i 20-årene. Enkelte barn får også MS. I Norge er det over 12 000 personer som har MS.

Som pasientorganisasjon for personer med MS er vi svært opptatt at norske MS-pasienter skal få best mulig behandling slik at de kan leve gode liv med så lite helsetap som mulig. De siste årene har det heldigvis kommet mange nye og effektive legemidler på markedet. Det siste vedtaket fra Beslutningsforum gjør oss imidlertid dypt bekymret.

Effektiv, persontilpasset behandling kan utgjøre forskjellen på et aktivt liv med samfunnsdeltakelse, og på det å falle utenfor samfunnet. Det er et paradoks at det satses så svakt på dette feltet for en kronikergruppe som MS-pasienter.

Melvin Hjorth
Leder Mandal og omegn MS-forening

Les hele saken med abonnement