Debattinnlegg

Til for inntil en del år siden hadde kommunene en egen byggkontrollør. Kontrollørens oppgave var blant annet å kontrollere og eventuelt godkjenne boliger for seksjonering, salg eller utleie.

Ved lovendring ble retten til godkjenning overlatt til utbygger, som en tillitserklæring fra samfunnet. Utbygger ble overlatt retten til å godkjenne at eget arbeid blant annet støyskjerming, brannskille med mer var forskriftsmessig utført. Kommunens kontroll ble lagt ned.

En utbygger kan selv seksjonere en bolig i flere bruksnummer, få skjøte, selge og leie ut flere selvstendige boliger i samme hus uten ytterligere kontroll fra myndighetene.

Dersom utbygger ikke viser seg tilliten verdig, og boligen ikke er i forskriftsmessig stand, veltes utgiften til utbedring over på kjøper- leietaker. Kommunene fraskriver seg ethvert ansvar og har ingen hjelp å tilby. De skjuler seg bak tillitten som ble vist utbygger.

Er dette greit i et ellers gjennom regulert demokratisk samfunn, må man være byggkyndig for trygt kunne kjøpe og leie bolig uten å risikere store fremtidige, uforutsette utgifter? Bukken og havre sekken?

Trygve Blørstad, Mandal