Må statlig styring til for å stoppe gruvedrift i Sodevika og Jåbekk sør?

foto