Om parkeringshus på Malmø og fremtidsrettet byplanlegging

Odwin Skaiaa ønsker å bygge et parkeringshus på Malmø, og han er lite fornøyd med at jeg tillot meg å kalle en slik idé for akterutseilt byplanlegging.

I sitt forsvarskriv for parkeringshusideen prøver han å sette et slikt bygg inn i en arkitekturhistorisk kontekst, og ser for seg «et innovativt og banebrytende parkeringshus i tre».

Mine innvendinger handler ikke om utformingen av bygget, men om selve ideen: «Parkeringshus på Malmø».

Det synes jeg er en lite fremtidsrettet idé som ikke er i tråd med moderne byplanlegging, hvor trivsel og miljø for byens innbyggere er bærebjelken.

Et parkeringshus på Malmø er både feil bruk av en verdifull sentrumsnær tomt og en invitasjon til økt bilbruk i byen.

Et parkeringshus er og blir et parkeringshus, og det at Skaiaa ønsker å «pynte på brura» og gjemme bygget bak en fin fasade, endrer ikke min mening om at en slik idé er akterutseilt byplanlegging.

Finn Morten Bessesen

Les hele saken med abonnement