«Nå får vi virkelig presentert Nye Veier sitt sanne ansikt»

Nå får vi virkelig presentert Nye Veier sitt sanne ansikt. I det ene øyeblikket er det ikke snakk om å gå videre til departementet, men når de ikke får viljen sin kommer sutring, deretter trussel om å ta det videre til departementet. Etter min erfaring er de ikke til å stole på. Først skal veien gå over Ommundsvannet, så etter varsel om innsigelse blir Ommundsvannet faset ut, så blir det tatt inn igjen.

Vidar Stormark sier at mattilsynet er varslet, men mattilsynet var ikke orientert da vi kontaktet dem allerede da dette ble kjent gjennom NV side hjemmesider. Mattilsynet er heller ikke kjent med situasjonen da Lindesnes avis tar denne saken opp. Det kalles å snakke med to tunger.

Troverdigheten er lik null.

Det er bare å lese alt som har stått i Agderposten om hvordan NV har turet fram ang E-39 utbygging i Aredalsregionen.

Nå må NV presentere, punkt for punkt, hvorfor traseen gjennom drikkevanns områdene er bedre enn den traseen som ble presentert i sommer fra arbeidsgruppen, hvor ingen vann og gårdsbruk ble berørt (tunnel under Skadberg og Holteheia). Stormark uttalte den gang til Lindesnes Avis at de var kjent med forslaget.

Mandals ledende politikere var svært positive til forslaget.

Daværende ordfører A.E. Andersen sa, da han ble spurt om motargumentene mot vårt forslag at “jeg har ingen”. J. Kittelstad sa “det er for godt til å være sant”. Andre sa at “dette er så bra at vi bør klare å samle oss om det”. Står de for dette enda?

Samtidig som vi hører rapporter om at tilliten til våre politikere både nasjonalt og lokalt er på et lavmål, skal våre politikere ta et standpunkt på hvor den nye E39 skal gå gjennom vår region.

La oss ta to av muligheter som foreligger.

Den som NV vil anlegge og trumfe gjennom vil gå i nedslagsfeltet til drikkevannene vår og berøre drikkevannskilder direkte, hus og heim blir sterkt berørt, flere grendelag blir sterkt påvirket, natur og friluftsområder vil bli rasert i et stort omfang, stigningsforholdet på veien blir det høyeste en kan få gjennom området.

Så foreligger det et forslag som kommer fra en arbeidsgruppe og som NV ikke har vurdert på en tilfredsstillende måte. Da spør jeg: hvordan kan den være dårligere på alle punkt som er blitt sagt fra NV, når den ikke en gang er blitt utredet opp mot den andre?

Ganske enkelt fordi den blir dyrere.

Ved å velge arbeidsgruppens trase vil vi få en E39 som ikke ødelegger hus og hjem, som ikke ødelegger grendelag eller beslaglegger landbruksjord , som verken går gjennom nedslagsfelt eller drikkevann direkte, som har betydelig mindre stigningsgrad med påfølgende mindre utslipp, som ødelegger mye mindre natur fordi en stor del av traseen går i tunell, som har mye mindre snødekke og hvor kommunen ikke trenger nye konsesjoner og evt. rettsrunder med rettighetshavere rundt vannene.

Nye veier tenker ikke samfunnsøkonomi i bred forstand. De tenker kynisk prosjektøkonomi og presenterer solsiden for politikerne. Men Nye Lindesnes kommune må spare rundt 200 millioner kroner de neste fire årene. Er det da gevinst for kommunen å ofre drikkevannet og ta på seg store ekstrautgifter til konsesjonssøknader, rettsrunder, nye vannledninger, pumpestasjoner, erstatninger til grunneiere osv. bare for at Nye Veier skal spare penger?

Jon Arnfinn Jakobsen.

Les hele saken med abonnement