Vi ser at Aina Kristin Finsådal har et leserinnlegg i Lindesnes avis med overskrift «Flyttes kommunale arbeidsplasser fra Marnardal i smug?».

Hun viser blant annet til intensjonsavtalen som ble enstemmig inngått før kommunesammenslåinga av kommunestyret i Marnardal, kommunestyret i Lindesnes, og bystyret i Mandal. Der står det blant annet følgende i et kulepunkt: Mulighetene for mer effektiv drift og administrasjon skal utredes og realiseres. Det skal fortsatt være kompetansearbeidsplasser i dagens rådhus.

Så var det en sak til behandling i formannskapet 13. oktober i fjor der temaet vedrærende kommunehuset på Heddeland var en del av saken. Der fremmet Senterpartiet følgende forslag: Administrasjonsbygget på Nordre Heddeland beholdes i kommunal regi, fortrinnsvis til kompetansearbeidsplasser, jamfør intensjonsavtale vedtatt enstemmig av kommunestyrene/bystyret i Lindesnes, Mandal og Marnardal 4. november 2015.

Dette forslaget fikk kun Senterpartiets stemme. Resten av partiene i formannskapet stemte følgende som derfor fikk flertall: Alternativ bruk for rådhuset i Marnardal utredes og det må sees på tiltak for å beholde kompetansearbeidsplasser i gamle Marnardal kommune.

Da må man selvfølgelig naturligvis spørre seg om hvor verdifull en intensjonsavtale er. Er det bare ord på et verdiløst papir? For Senterpartiet er det viktig at lovnadene i intensjonsavtalen for den nye kommunen blir fulgt opp.

Senterpartiet er helt enig med Aina Kristin Finsådal der hun i leserinnlegget skriver at hvis hele kommunen skal være en attraktiv plass å bo, må ikke utkantene glemmes og utarmes for arbeidsplasser. Hele kommunen trenger kompetansearbeidsplasser, både private og kommunale.

Astrid Kolstad Varhaug

1. kandidat for Senterpartiet til høstens kommunevalg

Ingrid Eikaas Ukkelberg

Gruppeleder og styreleder i Lindesnes Senterparti