Som legmann må jeg si at det føles ytterst betenkelig å ikke få ett eneste begrunnet svar eller annen form for respons fra det politiske eller kommunale Lindesnes angående mitt innlegg den 26. april Svar skyldig?

Der jeg gjorde som Kjerkol, og klippa og limte i vei. Kan helseminister, så kan jeg og!

Norge er jo de facto et demokrati på papiret, der lokaldemokrati er en viktig del av oppbygningen av demokratiet. Og et levende lokaldemokrati baserer seg på gjensidig kontakt og meningsutvekslinger mellom dem som er valgt til å styre og de på grasrota som har valgt disse personene.

Når nå ordfører, rådmann og andre berørte parter velger å forholde seg helt tause til mine spørsmål, må jeg nesten konkludere med at en viktig del av samfunnskontrakten mellom det offentlige og allmenne borgere blir brutt, og vi har ikke lenger et levende lokaldemokrati. Tvertimot så nærmer vi oss et lokalt demokratur der de som er valgt prioriterer egne interesser fremfor innbyggernes.

Manglende dialog har ofte den konsekvens at politikere og det offentlige beveger seg mer og mer i utakt med folket de i utgangspunktet er valgt/ansatt for å tjene.

Og slikt skaper gjerne det som populært kalles politikerforakt, en tilstand som på mange måter virker å være mer smittsom enn svartedauen i disse dager. Spesielt med tanke på alle masteroppgavene som har blitt behørig belyst i den senere tid.

Nå har det seg slik at jeg liker kaffe, og jeg veit at dere brygger slikt i strie strømmer på kommunemøter.

Av den grunn sier jeg mer enn gjerne takk på forhånd til en invitasjon til et slikt kommunemøte, der jeg som legmann kan legge frem mine spørsmål og utfra det få begrunnede svar og ikke minst igang en dialog om de samme og andre spørsmål.

Audun Steen