Statlig finansiert eldreomsorg

Foto: Guro Mjeltevik Halvorsen