Leserinnlegg

Jeg stilte noen spørsmål angående det planlagte omsorgssenteret, og takker for svar fra rådmann Kyrre Jordbakke og Heidi Henanger Haven, kommunalsjef for velferd.

Jeg tror det er viktig dersom man skal få aksept for prosjektet blant innbyggerne at man styrker kommunikasjonen, slik de to nå legger opp til. Den videosnutten de viser til var informativ og interessant. Det samme gjelder til en viss grad det innlegget de to lederne gir i Lindesnes avis. Her redegjør de for det man ellers finner i saksdokumentene på kommunens hjemmeside.

Men jeg har fremdeles noen punkter som virker uavklarte. Hva var bestillingen? Hva var det man inviterte tilbyderne til å tegne og regne på? Hvilken type omsorgssenter ser man for seg, og har bedt tilbyderne forholde seg til? Tradisjonell boform, eller noe a la Sansehaven i Kristiansand? Har man vært på befaring til andre kommuner med ulike løsninger? Har politikere vært med, og fått innblikk i ulike filosofier eller løsninger for pleie av eldre? Har man overlatt til tilbyderne å tenke på ulike boformer, og venter i spenning på hva de kommer opp med? Eller er dette ting man skal ta opp i den samspillfasen man ser for seg til våren? Står flere muligheter åpne da?

Jeg ser frem til det planlagte informasjonsmøtet 1. november kl 18.00, og håper på avklaring da.

Så vidt jeg har forstått, spøker det for Helsehus-delen, etter at Ap/Sp-regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett. Her stryker Ap/Sp tilskuddsordningen til helsehus. Da faller vel en viktig bit av finansieringen bort, og man må tenke annerledes og utsette denne viktige investeringen.

Så en kanskje sprø tanke:

Parallelt med disse planene har man forberedt sak for opprusting av dagens rådhus. Har man tenkt på disse prosjektene i sammenheng? Ville det være mulig å bygge nytt rådhus på Orelunden? Da kunne administrasjonen trolig bli værende der de er i dag, og så flytte rett inn i nytt bygg, uten å stå midt i en ombyggingsfase, samtidig som man skal drive kommunen.

Deretter kunne man bygge om dagens rådhus til omsorgsleiligheter. Hvis det er plass nok – så vidt jeg ser, står det ingenting i kommunens saksfremstilling om antall beboere. Det eneste som står er at antall beboere i omsorgsboliger skal ned, de fleste skal hjelpes til å bli boende hjemme så lenge det går an, og få tilstrekkelig hjelp i sin egen bolig. En dement person som havner i en slik bolig vil ha behov for stimulans i hverdagen, og gjerne komme ut og oppleve verden rundt seg. Da vil pårørende spille en viktig rolle. Tenk deg at du skal lede, eventuelt trille en av dine kjære ut på tur. På Orelunden kan dere trille ned til elva og se vannet renne. Alternativet er å krysse veien på den andre siden, og svinge rundt mellom bilene utenfor bilforretningene og andre næringsbygg. Det er i mange tilfeller for langt til sentrum, særlig hvis den pårørende selv er «godt voksen».

Med utgangspunkt i dagens rådhus derimot kan dere ta turen ut i Skriverhaven, trille forbi Speilen og se barn og unges lek der, passere Furulunden skole, videre til Furulunden og strendene, eller motsatt vei, til sentrum med gågate, og elvepromenaden med båtaktivitet i sommerhalvåret. Her er det også lettere å få til besøk av barn på Furulunden skole, og ha felles prosjekt med omsorgslinje på Mandal vgs.

Mulighetene for stimulans må da være langt større her? De fleste ansatte og besøkende til rådhuset er mobile folk som ikke vil ha problem med å ta seg frem til et rådhus på Orelunden.

Noen vil si at slike tanker kommer for sent i prosessen. Ja vel. Noen vil si at det er urealistisk. Ja vel. Noen vil si at det ikke vil være nok plass til omsorgsbolig i dagens rådhus. Ja vel. Men nå har du i alle fall tygget på tanken. Vel møtt på informasjonsmøtet!

Gustav Reiersen