Dette innlegget er en fortsettelse av «Arkeologiske funn bekrefter Bibelens ord» publisert lørdag.

Det er ikke bare i Israel vi finner funn som angår Bibelen, men også i Egypt. Første byen som patriarken Abraham kom til i Kanaan, var Sikem (Nablus). På en minnestein forteller en krigsrapport om 3. felttoget til farao Sesostri: «Hans majestet kom til et sted som het Sekmen» (Sikem).

I byen Avaris i Gosen i Egypt har den østerrikske arkeologen Manfred Bietak gjort viktige funn, blant annet 12 graver av stor størrelse. Ingen levninger av den gravlagte fantes i en grav med et pyramidebygg over. I et rom ved siden av fant man en fire meter høy statue i sittestilling. Statuen var så godt bevart at man kunne se fargen på ansiktet, «malingen» var fremdeles synlig. Håret var satt opp som en sopp-figur, fargen var rød, ifølge den britiske arkeologen David Rohl i boken «Exodus. Myth or History?»

De mener graven tilhørte Bibelens Josef, som hans brødre solgte til egyptere. I graven finnes ingen beinrester. Det stemmer med at Bibelen forteller at Josef hadde bedt brødrene om å bringe hans bein tilbake til Kanaan og gravlegge dem der. Det avla brødrene ed på. Da israelittene reiste fra Egypt, tok de med seg levningene fra Josefs grav. Beinene ble gravlagt i Sikem (Nablus), der graven fortsatt finnes. Mens brødrenes levninger ble gravlagt i de elleve gravene.

Egyptisk kilde om mørke og død

Ikke bare Bibelen har opplysninger om plagene som rammet israelerne i Egypt.

Egypteren Ipuwer skrev at Elven (Nilen) er blod! 2. Mosebok 7,20-21 har dette: «Og han løftet staven og slo på vannet i Nilen for øynene på farao og mennene hans, og alt vannet i elven ble forvandlet til blod».

Ipuwer: De som hadde beskyttelse, er nå i stormens mørke. Hele deltaet kan ikke bli sett.

2. Mosebok 19, 21: «Da ble det stummende mørkt i hele Egypt i tre dager!»

I boken «Er ateismen død?» av Eric Metaxas er med en rekke andre opplysninger som bekrefter Bibelens opplysninger. Også landsnavnet Israel er funnet i gamle egyptiske kilder.

Det nye testamentet

Hva Jesus angår, er det neppe mange som i dag tror han ikke har levd. Men er han oppstått fra de døde? Bibelen forteller at han viste seg for Maria Magdalena og apostlene. I 1. Korinterbrev kapittel 15 står det at han viste seg for så mange som 500.

Men Jesus Kristus er også nevnt i andre kilder. I Apostlenes gjerninger 18,2 nevnes at Akvilas og Priskilla var kommet fra Italia på grunn av påbudet til keiser Claudius, om at alle jøder måtte forlate Roma. Den romerske historieskriver Svetonius skriver om Claudius, keiser i år 41-54, at han «fordrev jødene fra Roma på grunn av deres stadige bråk, forårsaket av Chrestus» (Professor Reidar Hvalvik, Misjonsblad for Israel 1-08).

Pontius Pilatus står sentralt i Bibelens påskeberetning. Han var trolig skotte og hadde et navn som var sjeldent i Israel. Det er funnet på en stein i administrasjonssenteret Cæsarea (ved havet). Signeringsringen hans er funnet i Jerusalem.

Funn i Egyptens sand

Et manuskript med navn Papyrus 46 er funnet i sanden i Egypt der det en gang ble gjemt, trolig under forfølgelse. Det har med mye fra Paulus’ brever. Manuskriptet er fra ca. år 200, og innholdet er det SAMME som i dagens bibler. Også Papyrus 45 fra 200-tallet viser at noen radikal endring av Det nye testamentet ikke skjedde på 300-tallet, slik Dan Brown påstår i boken «Da Vinci-koden».

Hans Johan Sagrusten skriver i boken «Det store puslespillet»: Hadde forfatteren Dan Brown kjent til funnet av Papyrus 45, ville han ikke kunnet skrive det som en av hovedpersonene i Da Vinci-koden påstår, nemlig at de fire evangeliene i Det nye testamente ble skiftet ut av keiser Konstantin på 300-tallet. I et intervju jeg hadde med professor Oskar Skarsaune spurte jeg han om det meste av de historiske påstandene i «Da Vinci-koden» er feil? Jeg vil si det sterkere: Intet av det Dan Brown hevder om historiske hendelser i oldtiden og middelalderen er korrekt. Intet, var Skarsaunes svar.

På nettet hevdes det stadig at Bibelen er en eventyrbok. Fortellingen om «Småguttene som traff trollene på Hedalsskogen» derimot er et eventyr. Derfor er verken guttene eller trollene funnet, ei heller noen beretning om det fra lang tid tilbake. Med Bibelen er det helt annerledes som vi har vist her. Den inneholder troverdige opplysninger. Og ønsker man dem bekreftet, så har vi arkeologiske funn.

Torbjørn Greipsland