«Sterke» kvinner og menn og deres ufeilbarlighet

foto