Debattinnlegg

I dag, 27. juli 2022, leser vi på sol.no at Frp-leder Sylvi Listhaug, fylkesordfører Jon Askeland (Sp) og en rekke lokale næringslivstopper ber regjeringen stanse nedleggelsen av gasskraftverket i Nordhordland. Statnett har også bedt Equinor om å beholde kraftverket som har vært i drift siden 2010. Equinor aviste imidlertid dette i begynnelsen av juli.

I denne artikkelen fremkommer det at Equinor har spurt om det er noen som ønsker å ta den økonomiske byrden ved å drifte kraftverket som reserveløsning, uten å ha fått svar.

Statsministeren og olje- og energiministeren har ved flere anledninger sagt at vi i dag har en alvorlig kraftkrise, og at det er mulig man kommer til å innføre kraftrasjonering.

16. september 2021 publiserte Nettavisen Økonomi en artikkel med overskriften: «Hvis Norge rammes av strømkrise, slår en kriseplan inn. Den er hemmelig.»

Den gang trodde strømmarkedet og Statnett at en krise var usannsynlig – og i ettertid ser vi, at krisen skapte økte strømpriser.

Tilbake til artikkelen fra 2021. Her leser vi, at rasjonering kun er et alternativ i ekstraordinære situasjoner og flere grep kan tas før man kommer så langt. Akkurat nå ser vi at kraftkrisen ikke kommer til å avta, men tvert imot tilta – og da er neste punkt, markant økning av strømprisene. Her er vi for øyeblikket. I skrivende stund har vi tidenes høyeste strømpris i Sørvest-Norge, 4,22 kr pr KwH! Videre står det i artikkelen, at hvis avskrekkende høy pris ikke setter ned forbruket har myndighetene mulighet for å iverksette kvoterasjonering og sonevis roterende utkobling. Regjeringen bekrefter til Nettavisen i 2021 at det foreligger planer for hvordan man skal reagere, men ønsker ikke å gå i detaljer.

Vi er midt oppe i en ALVORLIG strømkrise, en strømkrise hvor vi opplever at en relativ stor del av befolkningen har problemer med å betale strømregningene sine. Det formidles fra regjeringen at man kanskje må innføre en form for rasjonering, men husholdningene og industrien får ingen informasjon. Kriseplanene er hemmelige!! Hva er dette for en kommunikasjon med innbyggerne i landet – hvor lenge må vi vente på informasjon om hva regjeringen kommer til å gjøre med krisen? Vil vi komme til å fryse i hjel, vi som bare har strøm til oppvarming? Får vi forbud mot å lade våre elbiler? Vil bedriften vi jobber i bli stengt fordi vi ikke har kraft nok? Det er mange spørsmål og ingen svar.

Denne regjeringen er nå kjent for å «følge nøye med» - og det har i grunnen betydd ikke å gjøre noe i det hele tatt. Det er ikke godt nok Statsminister!

I disse dager opplever vi en enorm kritikk av, ikke bare regjeringspartiene, men også politikerne på Stortinget. Denne og tidligere regjeringer har inngått forpliktende avtaler med andre land i Europa som har resultert i dårligere levekår, og for noen fattigdom, i dette landet. Dette er ikke innbyggernes skyld, men dere politikere har forpliktet dere til å hjelpe andre før deres egne landmenn.

Heldigvis dukker det opp nye politiske partier som ønsker å jobbe for at Norge igjen skal bli et godt land å bo i. Og INP, Industri- og Næringspartiet er ett av dem. Ta gjerne en titt på vårt flotte program, jo før jo heller. Her kan det hentes fornuftige ideer – det er lov å endre kurs så vi kan få krisen under kontroll.

INP kommer til å kjempe for Norge og den norske befolkningen, enten alene eller i samarbeid med andre.

Med vennlig hilsen

Berit Henriksen, sekretær i Lindesnes INP.