Bommen i Sandskarsgata

Kalle Glomsaker går hardt ut mot åpning av bom i Sandskarsgata. Han vil verne barn og unge mot trafikkmengden på Nedre Malmø.

Da lurer jeg på hvem som skal representere barn og unge som bor i nærheten av Gismerøyveien og Søren Jaabæksvei? De som daglig med livet som innsats
skal krysse veiene til barnehage, skole og fritidsaktiviteter?

Gangfeltet fra Brogata som krysser Gismerøyveien er ikke skiltet, og fartsgrensen er 50 km/t. Gangfeltet i Gismerøyveien ved Sommerkroveien til Langgata er uoversiktlig og farlig. Jeg krysser daglig Gismerøyveien til jobb. Noen bilister greier å stoppe for meg i gangfeltet, andre ikke. Hva da med det barnet som ikke ser seg for og ikke vet at dette er livsfarlig?

Hvordan skal vi føle det, vi som bor her med tungtransport og arbeidsfolk som må kjøre her for å komme til jobben på Gismerøya? Og næringsdrivende og kunder til og fra Saltverket. I tillegg skal vi ha all trafikk tilhørende Buen, hotellet og beboere nedenfor bommene. Det virker helt absurd og urettferdig. Hva med å fordele trafikkbyrden ved å åpne opp bommen permanent?

En rundkjøring gjør ikke at trafikken blir mindre. Gismerøyveien/Søren Jaabæksvei føles allerede overbelastet. Vi er alle beboere på Malmø og vi vil vel alle ha minst mulig trafikk rundt hjemmet vårt. Men her er det blitt svært ille etter at bommene kom opp på Nedre Malmø.

Snart må politikerne komme med en ny reguleringsplan som leder trafikken vekk fra boligområder. Kanskje en tunnel til Gismerøya er en løsning.
Ikke la dette bli en krangel mellom beboerne på Malmø og beboere og næringsliv.

Inger Åse Christensen,
beboer på Malmø

Les hele saken med abonnement