Vi skal fornye og forbedre Agder

Ved fylkestingsvalget i 2019 så klarte vi å sikre innflytelse for Frp, ved å bli en del av det ikke-sosialistiske flertallet i Agder. Nå skal vi være med å fornye, forenkle og forberede regionen.

Jeg har også utarbeidet klare planer på hvordan Agder kan få økt nasjonal innflytelse. Det handler om å styrke og utvikle vår kontakt med storting og regjering, samtidig som man involverer aktører innen akademia, næringsliv og offentlig sektor i saker der man er avhengig av nasjonalt gjennomslag.

Viktige saker for regionen fremover som krever samhandling med nasjonale styresmakter på Stortinget og i regjeringen er blant annet å avklare og gjennomføre byggingen av firefelts E39 fra Kristiansand til Stavanger, nytt akuttbygg ved sykehuset i Kristiansand, beholde og styrker regionens tre sykehus med akutt og traumefunksjon, etablere et nytt og stort toppidrettssenter i Agder og sørge for at man sammenkobler Vestfoldbanen med Sørlandsbanen.

Jeg ønsker å plassere Frp som et ideologisk forankret folkeparti på høyresiden, som har klare mål, og er ambisiøst på vegne av landsdelen. For å få gjennomslag for våre og landsdelens ambisjoner så er det min oppfatning at vi må være tydelige og samarbeidsvillig i vår kontakt med sentrale myndigheter.

Forslaget fra flertallet i Agder fylkesting utarbeidet av undertegnede om å opprette et eget utvalg for blåe næringer (marine, maritime og fiskeri) er et eksempel på at man strømlinjeformer profesjonaliserer vår kommunikasjon og ambisjoner for denne næringen som kan brukes inn mot sentrale myndigheter.

Vi er en region som har ambisjoner om økt vekst, økonomisk oppgang, mindre arbeidsledige, og større andel av innbyggerne inkludert i arbeidslivet. For å lykkes med våre mål, så må vi samhandle med sentrale myndigheter, og skal vi klare å få gjennomslag så må vi være tydelige med alle våre partikolleger på Stortinget og i regjeringskvartalet om hva vi forventer av dem, og de må være like tydelige tilbake om hva som kreves av oss.

Tiden der sørlendinger står igjen på stasjonen med lua i hånda er forbi, vi er en landsdel med klare mål, og vi er allerede i gang med å jobbe opp mot regjering og storting for å sikre oss økt innflytelse.

Alle vi som er i politisk ledelse i Agder har bra nettverk og vet hvordan de politiske spillereglene fungerer, det gjør at jeg har tro på vår evne til å sikre økt innflytelse kan lykkes.


Steinar Bergstøl Andersen (Frp)
Hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og frivillighet
Agder fylkeskommune

Les hele saken med abonnement