Leserinnlegg

I stedet for å publisere oversendt innspill blir jeg oppringt for en reportasje hvor det etter å ha lest journalistens forslag til innhold på ny opplever at viktige moment i saken om oppløsning av Lindesnes kommune er redigert bort. I samme reportasjen blir ordfører Sagebakken bedt om uttalelse (naturlig nok i en reportasje). Men når redaksjonens framstilling av ordførerens uttalelse i det avsluttende kapitlet som en riktig avgjørelse, føles lite tilfredsstillende når initiativet til innspillet hadde den motsatte vinkling. Naturlig nok forsvarer ordfører Sagebakken kommunens håndtering av saken.

Uttalelsen fra statsminister Støre da han nylig besøkte Kristiansand, hvor han opplyste at han satt sluttstrek for flere kommuneoppløsninger, har skapt det motsatte av ro i denne saken. Kanskje ordfører burde gjort seg litt bedre kjent med lovverket, før han henviste til kommunestyrets behandling av spørsmålet om utredning, hvor et klart flertall på 32-7 sa nei til dette i desember og konkluderte med at det eneste riktige er at departementet har lyttet til dette.

Fakta er at ifølge Inndelingsloven § 8 tredje ledd kan departementet på eget initiativ utrede spørsmål om deling av en kommune. Det var denne hjemmel som skulle være grunnlaget for behandlingen av sakene som ble sendt Kommunaldepartementet den 28.02.2022. Så langt kom vi dessverre ikke, etter statsministerens lite gjennomtenkte uttalelse i Kristiansand, derfor ble skuffelsen så stor.

I stedet for vurdering av fakta i sakene som er sendt KMD, er det brakt for dagen at de tvangssammenslåtte kommunene som ennå ikke hadde fått behandlet sine saker, har fått korte likelydende brev om avslag. Eneste forskjellen i svarene er kommunenavn, bokmål eller nynorsk.

Så vil jeg presisere at innbyggere i gamle Lindesnes og Marnardal allerede før sammenslåingen dannet grupper som kjempet mot kommunereformen. Min innsats i dette startet først i desember 2021, da jeg ble bedt om å bli med for å sammenfatte fakta og synspunkter i saken i gamle Lindesnes kommune. Etter dette har vi hatt 7 samlinger hvor innspill, erfaringer og fakta har blitt konkretisert. 3 av disse møtene sammen med gruppen i Marnardal. Grunnen til at media tydeligvis oppfatter meg som hovedmannen, er at søknad om gjenoppretting av tidligere Lindesnes kommune ble mailet fra min adresse, og avslag om tiltak for oppløsning ble returnert denne adressen.

Ettersom tiden har gått og denne saken har skredet fram, synes det mer og mer tydelig hvordan media, myndigheter og myndighetspersoner bidrar til å svekke lokaldemokratiet. Når man ikke våger å høre hva folket mener, er jeg redd for at vi er inne i en urovekkende utvikling for demokratiet.

Jon Harald Rømteland