Hva hvis Lillesand ville sprenge 100 meter fra Blindleia?