Skadebildet i Norge 2019

Foto: Signe Marie Rølland