Klimaendringene påvirker planeten

Fra polene til tropene, fra fjell til hav - klimaendringene påvirker hele planeten vår. Mennesker og natur verden over kjenner allerede effekten av endringene: vanntilgangen minker, ekstremvær skjer hyppigere og voldsommere, skoger brenner, breer smelter, korallrev dør, Torsken er borte, Terna og flere andre fugler blir borte, bier forsvinner og milliarder av plastkuler har drevet i land. Hva er galt, og hvorfor lar vi en slik galskap skje?

Fortsatt kan vi unngå de mest katastrofale klimaendringene, men da må de globale utslippene av klimagasser reduseres raskt.

For å lykkes med å begrense klimaendringene må bruken av fossil energi, olje, kull og gass, fases ut! Vi må få til en storstilt dreining mot et bærekraftig samfunn, basert på ny teknologi og fornybar energi og vi må vi ta vare på naturen som vi er helt avhengig av.

Vi må hjelpe folk, dyr og natur til å tilpasse seg de uunngåelige endringene som dessverre vil skje. Disse endringene skjer både til vanns og på land, temperaturen blir varmere, til tross for at kritikere kaller endringene for helt naturligere. Men vi har en global oppvarming og den er ikke naturlig, gradestokken lyver ikke. Skogbranner, oversvømmelser og ras ser vi over hele verden, også her i Norge. Det vil dessverre fortsette inntil alvoret i situasjonen blir klar for alle.

Jan Henrik Jensen

Les hele saken med abonnement