Ett grønt Agder

Forrige uke presenterte den nyvalgte presidenten i Europakommisjonen det som nå skal bli den nye Europeiske vekststrategien, The European Green Deal. Den Europeiske unionen skal kutte utslippene, samtidig som det skal skapes mer samarbeid og velferden skal øke.

Selv om Agder dessverre ikke er medlem i det Europeiske samarbeidet, skal vi fortsatt ta vår del av ansvaret og bidra til en felles målsetning om at Europa i 2050 blir det første klimanøytrale kontinentet. Skal vi klare dette må vi følge opp målsetningene og tiltakene som ligger i Regionplan Agder 2030 og som posisjonen i nye Agder fylkesting har vedtatt i budsjettet for 2020. Skal utslippene i Europa og verden gå ned er vi avhengig av at hvert enkelt lokalsamfunn gjør sitt og kutter sine lokale utslipp.

Noe av det viktigste vi kan gjøre i Agder er å sørge for at det skjer en bærekraftig omstilling og en stor teknologisk utvikling. Skal vi gjennomføre dette er vår viktigste ressurs ungdommene som vi nå får et enda større ansvar for.

Vi må sørge for at flere kommer igjennom videregående utdanning, tilby fremtidsrettede utdanningstilbud og gi de unge den hjelpen de trenger på veien.

Det er derfor bra at vi i budsjettet gir de unge en ordentlig satsing på psykisk helse, at vi utarbeider en studentmelding, vi løfter talentene frem enten det er faglig eller innen idrett og vi styrker rådgivningstjenesten.

Jeg er optimistisk for fremtiden, og mener vi skal klare å nå klimamålene, samtidig som vi skal fortsette utviklingen. Næringslivet er med, befolkningen er med og et samlet Europa er med.

Gjennom mer samarbeid, mer teknologiutvikling og en tydelig kurs skal vi klare å opprettholde velferden, kutte utslippene, men fortsette utviklingen!
Jeg er sikker på at den nye olja ligger i hodet på elevene i de videregående skolene i Agder, da må vi legge til rette for at ideene deres blir omgjort til handling.

Erik Johan Tellefsen Lindøe
Nestleder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Fylkestingsmedlem (Høyre)

Les hele saken med abonnement