Vårt samfunn er bygget på fire begreper:

Tilbud og etterspørsel.

Tro og tillit.

Oljefondet og Norges Bank er våre grunnpilarer.

Kan disse sørge for at vi har det bra?

Vi sier vi bor i «Verdens rikeste land». Gjør vi det? Rikdommen vår ligger i Oljefondet.

Dets verdi bestemmes av verdensøkonomien som er i stadig bevegelse.

Oljeutvinningen gir påfyll, men er avhengig av etterspørsel og pris.

Fondets avkastning bestemmes av dets investeringers avkastning.

Politikerne bruker litt av avkastningen for å få statsbudsjettet til å balansere.

Det man eventuelt bruker ut over dette får ofte uante konsekvenser.

­­­­­­­­­­­

Norges Banks «sure» oppgave er å holde kontroll med prisutviklingen.

Siden vår økonomi er presset av tilbud, etterspørsel, lønnskrav, miljøhensyn, investeringsvilje, kriger og alskens elendighet har banken en formidabel oppgave.

Den har bare et hjelpemiddel: RENTA!

Banken endrer stadig renta, men har ingen kontroll med at dette går bra.

­­­­­­­­­

Vårt samfunn er avhengig av investeringsvilje, norsk og utenlandsk.

Hvis et nytt prosjekt er avhengig av store statstilskudd for å gi avkastning blir man skeptisk.

Politisk tilskuddsvilje svinger.

Norge har på godt og vondt gjennom internasjonale avtaler blitt dradd inn i en verdensøkonomi som vi har liten innflytelse på.

Våre interne strømpriser bør vi kunne fordele mer rettferdig. Norges Banks muligheter til å gi oss gunstige renter er begrenset. De styres av inflasjonen.

­­­­­­­­­

Media har et stort ansvar for å gi oss tro og tillit, både lokalt og på riksplan.

Vår lokale økonomi er langt fra god, og den ser ikke ut til å bli bedre.

Helsehuset blir en økonomisk ryggsekk som blir tung å bære.

Vi savner fremdeles budsjetter for investering og drift.

Likevel trenger våre politikere tillit til tross for at vi ofte er dypt uenige.

Dette er ikke lett, men mistillit skaper lite godt.

For fremtiden må vi gjøre Lindesnes kommune attraktiv å bo i.

Barn og ungdom må ha gode og trygge forhold.

Vi må ta godt vare på våre arbeidsplasser slik at de ikke flyttes til andre kommuner.

Våre naturherligheter må bevares slik at turistene fortsatt kommer.

Våre to toppolitikere har funnet grønnere gressganger, men la oss håpe at de gjenværende finner ut av vårt økonomiske uføre.

God Jul til dere alle – om vi er enige eller uenige.

Thor Ivar Hansen