Det føles som det er lite søkelys på bomiljø, men bare boplikten. Ved forespørsel blant beboere i Øvrebyen, får vi kommentar at «billige» boenheter benyttes som investering og det legges til så mange utleieenheter som mulig. Utvendig vedlikehold og oppgradering er tydelig forsømt i bydelen. Vi ser bomiljøet er vesentlig svekket de ti siste årene.

Det er ikke leietagere vi klandrer, de er hyggelige, men fraværet av huseiere. Det er nærmere 30 prosent som ikke benytter egen bolig. Dette gjenspeiler fraværet og nærhet til bomiljøet og med vedlikehold av eiendommen.

Det er feil å si at «sommerhus» bare benyttes tre uker på sommeren. Det er helt annet mønster i å benytte ferieboligene i dag, det er faktisk nærmest ett helårsfenomen. Vi har mye og god kontakt med feriefolk, de er gode på å forskjønne bolig og nærområde, kommer gjerne en ekstra tur bare for å klippe plenen.

Det er for mange unntak for fritak av boplikt i dag. Et lite utdrag av konsesjonsloven, hvem som kan slippe boplikt ved arv: «Eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller er i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje».

Vi ønsker derfor boplikten opphevet i alle områder i kommunen.

Widar Nilsen og Melvin Hjorth