Velkommen som innbygger i Lindesnes kommune

Jeg kom hjem fra en liten førjulstur på søndag ettermiddag, og det ventet et lite informasjonshefte om den nye kommunen i postkassen. Som angitt ovenfor bærer det overskriften "Velkommen som innbygger i Lindesnes kommune". Det er sendt ut som off. informasjon med rådmann Kyrre Jordbakke som avsender.

Jeg kan ikke se noen grunn hvorfor rådmannen skal ønske meg velkommen som innbygger - jeg oppfatter meg ikke som noen innvandrer. Rett nok fikk jeg ny bostedsadresse i Halse og Harkmark herred på begynnelsen av 60-tallet, og fulgte med på lasset i den store sammenslåingen i 1964, hvor lille Mandal by fikk kystlinjen fra og med Spangereid, til grensen av Søgne og landområdet nordenfor, men jeg går ikke med på å bli ønsket velkommen som innbygger på et sted hvor jeg har hatt bostedsadresse i over 50 år.

Dessuten mener jeg at dersom det var noen som skulle markere en omstridt kommunesammenslåing, måtte det være den politiske ledelsen, altså ordføreren på vegne av det flertallet i de kommunene som nå skal slås sammen - ikke rådmannen. Tross alt er det den politiske ledelsen som etter valg har bestemt dette, og som i sin tid må stå ansvarlig for sitt valg.
Jeg er blant dem som var motstander av denne sammenslåingen, og er veldig spent på hvordan de styrende skal fikse en robust, velfungerende kommune med enkle grep, men det får jeg komme tilbake til når realiseringen av de gylne løfter kommer i gang.

Sven Tallaksen

Les hele saken med abonnement