Ny E 39 Mandal – Lyngdal: «Når det gjelder drikkevann må vi være 100% sikre»

Dette og lignende utsagn har vi nå hørt gjentatte ganger fra politikere i Mandal etter at Nye Veier lanserte ny 4-felts motorvei forbi Mandal.

La det være helt klart, 100% sikker kan en ikke være uten at veien legges utenom eller i tunnel. En 4-felts motorvei er en potensiell forurensningskilde i drikkevannsområdet både i anleggsfase og driftsfase. Nye Veier kan kanskje med sine «løsninger» garantere 90%, 95% eller hva vet vi, men ikke 100% (ref. Fædrelandsvennen 10.05.19 «Dumpet rester ulovlig etter sprengning»). Det blir som ved et kjernekraftverk; sannsynligheten for ulykker er liten, men uhell skjer og konsekvensen er stor.

Vannforsyningen for Mandal ble sikret for over 50 år siden (1966, rett etter forrige kommunesammenslåing). Framsynte politikere sikret seg Ommundsvann, Møglandsvann/Ljosevann og Moslandsvann som framtidige drikkevann og la inn beskyttelse i kommuneplanen. Nå er dagens politikere i ferd med å sette en tykk strek over denne framsyntheten. Ved å ta bort Ommundsvann (og Homsvannet) fjerner man over 1/3 av dagens nedslagsfelt og kommunen mister også en betydelig fleksibilitet i drikkevannssystemet, ifølge Leder for vann og avløp. Vi får verken nedslagsfeltet eller fleksibiliteten tilbake.

Rent vann blir mer og mer mangelvare. Da kan det ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge 4-felts motorvei gjennom et drikkevannsområde som er uberørt i utgangspunktet. Dersom et slikt alternativ kommer ut mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn alternativer som ikke berører drikkevannsområder må det være feil med vektingen av konsekvensene og/eller feil med langsiktigheten i analysene.

Fra 2020 vil ikke Mandal som egen kommune eksistere lenger. Dagens politikere er i ferd med å gjøre sine siste beslutninger. Ny E 39 er en av de største sakene på mange år og inngrepet er irreversibelt. I 2021 skal Mandal feire 100-årsjubileum. Nye Veier har antydet at de kanskje kan fremskynde deler av prosjektet mellom Mandal og Lyngdal og komme i gang allerede i 2021. Tenk hvilken 100-års gave dagens politikere er i ferd med å gi byens befolkning: 4-felts motorvei gjennom drikkevannsområdet selv når det finnes alternativer. Tipper at omtalen i historiebøkene vil bli annerledes enn for de som så framover for 50 år siden.

Nå trenger vi kloke, modige politikere som kan se langt inn i fremtiden. Vi trenger ikke politikere som setter en tykk strek over det våre forfedre klarte å få til for 50 år siden. Nye Veier må ikke få lov til å legge en 4-felts motorvei gjennom drikkevannsområdet når det finnes alternativer. Husk det er dere som politikere som bestemmer (er regulerende myndighet), og det er dere som nå sitter med ansvaret overfor kommende generasjoner. Rent vann er en stadig mer begrenset ressurs.

Bent Johan Kjær, Gerd Solem, Jon Arnfinn Jakobsen, Jon Martin Jakobsen, Torbjørn Kloster, Jan Henrik Rosland

Les hele saken med abonnement