I torsdagens avis skrev Jon Harald Rømteland et innlegg under tittelen «Redaksjonen i Lindesnes avis ønsker debatt, men redigerer bort fakta». Han var skuffet over at avisen ikke trykket et av hans tidligere debattinnlegg, men heller tok kontakt og lagde en nyhetsartikkel på det han skrev om i innlegget. Rømteland med flere hadde mottatt et brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet, og i brevet kom det frem at departementet ikke kommer til å sette i gang en utredning om mulig deling av Lindesnes kommune. I Rømtelands innlegg hadde han flere utsagn som ikke kom med i nyhetssaken med flere kilder. Rømteland skrev derfor et nytt innlegg der Lindesnes får fortjent kritikk. Vi burde trykket meningsinnlegget i sin helhet. Det er bare å beklage, men vi gjorde en dårlig redaksjonell vurdering. Det var imidlertid, for å ha det på det rene, aldri et forsøk på å «kneble» Rømteland. Lindesnes ønsker en frisk debatt og har en klar ambisjon om å styrke lokaldemokratiet ved å slippe alle stemmer til.

Siri Wichne Pedersen, ansvarlig redaktør i Lindesnes