I lørdagens papiravis spurte Anne Marie Daasvatn hva en lokalavis egentlig bør inneholde. I innlegget kom det frem at Daasvatn ønsker at papiravisen inneholder en spalte som opplyser om hvilke arrangement som skjer den kommende uken. Grunnen til at hun ønsker det, er at ikke alle eldre er på sosiale medier som Facebook osv., der mange finner arrangementer å gå på.

Til det første: Lindesnes avis bør inneholde nyheter som opplyser leserne om hva som skal skje eller har skjedd, avdekke maktmisbruk, være patriotiske og styrke lokaldemokratiet ved at folk slipper til med meningene sine.

Til spørsmålet om en spalte for arrangementer: Takk for at du kommer med innspill. Det er verdifullt for avisen. Dette tar vi med oss og diskuterer etter sommeren.

Siri Wichne Pedersen, ansvarlig redaktør i Lindesnes