Arbeiderpartiet har i likhet med andre sosialdemokratiske partier sine røtter i en sosialistisk idétradisjon.

Partiets formål er nedfelt i vedtektene, som innledes med at «Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og demokrati. Vi ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår, der menneskene lever i harmoni med naturen, og der kapitalistisk utbytting bekjempes».

Arbeiderpartiet har i alle år villet utvide og styrke velferdsstaten og er imot at grunnleggende velferdstjenester knyttet til blant annet barnehager og sykehjem skal konkurranseutsettes. Kampen for likestilling mellom kjønnene står sentralt i partiets program. Kvinnens rett til selvbestemt abort står urokkelig.

Få, om noen, av disse sakene står sentralt i Høyres og Fremskrittspartiets program. Så det skal bli interessant og spennende å se hva som skjer de neste fire årene, og ikke minst hvor det blir av Arbeiderpartiet. For vil man ha et parti i kommunestyret som har sine røtter i en sosialistisk idétradisjon, finner man det på venstresiden. I dag er det bare SV man finner der.

Jan Henrik Jensen