Debattinnlegg

Jeg har i alle år lest og fulgt med i vår lokalavis Lindesnes. Jeg var i mine ungdomsår te sjøs som mange av Mandals guder og jenter var. Høydepunkt var alltid når mi kom i havn, og post fra Norge kom. Det var å åpne posten med 1 eller 2 måneder med Lindesnes som min mor sendte fast til meg. Enten det var i Cape Town, eller Panamakanalen, så var det å studere siste nytt fra lokalsamfunnet. Det være seg hummerfisket eller elgjakta, eller skibsdåp på båtservice, eller som en spalte jeg var utrolig interessert i, «Lindesnes for 50 år siden». For øvrig en spalte jeg har lyst til å spørre redaktøren om hun kan gjeninnføre? Den tror jeg mange vil synes er sabla gøy å få tilbake. Og hvem huske ikkje tiden med skibsposisjoner fra sørlandsrederier, mange fulgte jo spent med.

Samfunnet er jo i endring heile tiden, men som samfunn lever vi omtrent likt, med forskjellige interesser, og hobbyer, og natur.

Og lokalavisen har også vært gjennom endringer, både positivt og negativt, med forskjellige eiere og interesser kanskje?

Men det jeg vil kommentere er at etter Siri Wichne Pedersen som ekte mandalsjente har begynt som redaktør, så føler jeg at avisen har fått en endring til det enda mer lokale og nære som skjer rundt i vår kommune og nærhet. Avisen trenger også engasjerte innbyggere for å få impulser både positive og negative, slik blir man skjerpet.

For min egen del vil si at mye positivt skjer, og jeg vil takke redaktør og redaksjonen for mange bra reportasjer.

Når jeg leste i helgen reportasjen om elgjakt og livet ute i naturen rundt den hobbyen, så var det noe som jeg egentlig har savnet i avisen, selv om jeg ikke selv driver eller er med på det.

Jeg husker før så var det alltid rapporter fra alle jaktlagene med bilder og resultater, og sånne reportasjer er bare utrolige spennende å gøy å lese

I år har det også vært interesse rundt hummerfiske og ett par interessante reportasjer, og dere lager billedkonkurranser. Utrolig positivt. Man får engasjerte lesere, og jeg selv syntes det er gøy å se disse bilder med eldre fiskere og heilt unge, og bilder fra vær og vind.

Og min egen store hobby som er dykking, og den interesse og seriøsitet dere viser oss i dykkerklubben med å lage reportasjer når vi har aksjoner, eller finner sjeldne vrak og kanoner.

Så fortsett med deres linje med masse reportasjer om alt som rører seg i vårt lokalsamfunn, det er så mye positivt som skjer og så mange flotte og engasjerte mennesker som gjør så mye bra.

Og når man eventuelt kommer med forslag til diverse reportasjer, og blir kontaktet og dette skal vi få til. Det er første bud å bli tatt seriøst.

Ønsker dere lykke te videre med avisen, og fortsatt mange spennende lokale reportasjer

Med ett stort ønske om gjeninnføring av «Lindesnes for 50 år siden».

Mvh Einar Danielsen