Ungdata-undersøkelsen (2022) viser at flertallet (62 prosent) sover syv timer eller mindre. Det vil si mindre enn de åtte til ti timene som er anbefalt for denne aldersgruppen (13-18 år). Flertallet av ungdommene som får for lite søvn opplever det som problematisk i hverdagen sin. Søvn er viktig for blant annet læring, hukommelse, oppmerksomhet og appetitt- og hormonregulering. Flere studier viser at for lite søvn har flere negative følger.

Som helsesykepleiere møter vi ofte ungdommer med søvnvansker. Det er et vanskelig tema for ungdom, også for foreldrene. Ungdommen har forsinket søvnmønster. Vi tenker allikevel foreldre kan være en viktig hjelper når det kommer til å sette rammer for søvnen til ungdommen. Her kommer noen nyttig råd.

  • Stå opp og legg deg til samme tid hver dag

  • Mye dagslys, gjerne så tidlig på morgenen kan hjelpe med en god døgnrytme

  • Ikke drikk kaffe, cola og energidrikk etter kl. 17

  • Ikke kikk på klokken om natta

  • Dersom du ikke får sove, ikke bli liggende og vri deg, men stå opp og gjør noe annet. Eksempelvis lese en bok

  • Unngå å sove på dagtid! Trenger du hvile – begrens det til maks 20 min

  • Å være fysisk aktiv gir bedre søvn, men unngå hard trening rett før leggetid

  • Soverommet bør være mørkt og kjølig, og unngå bruk av PC og mobil på senga

  • Sett av tid på dagen til å gå gjennom ting du bekymrer deg over

Vi vet at skjermbruk påvirker søvnen. Den økte bruken av digitale og sosiale medier vi har opplevd det siste tiåret sammenfaller med økning i søvnproblemer. Sammenhengen mellom dårlig søvn og skjermtid er tydelig i Ungdata-undersøkelsen, men årsakssammenhengene vet vi for lite om. Hvor lett er det ikke å scrolle på telefonen når man ligger der og ikke får sove? Eller er det vanskelig å sovne fordi man scroller på telefonen?

Ved en videregående skole i Østfold ble elevene bedt om å fortelle om en ubehagelig opplevelse på sosiale medier. Noe av det som kom fram var: halshogging, drapsvideoer, en fyr kappet hodet av kona og gikk rundt mens han holdt i hodet, en person som skjøt seg selv og en katt som falt ned fem etasjer på et kjøpesenter.

I en annen undersøkelse gjort av NTNU, viser at 16-åringer åpner telefonen 140 ganger i løpet av et døgn. De bruker telefonen rundt seks timer om dagen. Til sammen blir dette 44 timer i løpet av en uke. Det igjen tilsvarer over en arbeidsuke, eller nesten to døgn i uka som går bort til skjerm. Dette er noe å tenke over.

Vi ønsker å oppfordre foreldre til å snakke med ungdommen om søvn og skjermtid, som et hverdagstema. Reflektere sammen med dem om hva de bruker telefonen til, bli bevisst og støtt de i gode rutiner for søvn, eksempelvis at telefonen ikke skal være med inn på soverommet på natten. Mange bruker argument om at de bruker vekkerklokke på mobilen, men billige vekkerklokker får du kjøpt på butikken. Det er aldri for sent å etablere gode rutiner. Lykke til, vi heier på dere!

Linn Fallås, Susan To, Sarah Sætra og Anja Larsen,

Helsesykepleiere i Preikes.