Ved inngangen til et nytt år har vi alle mange forventninger til det nye året. Vi i Lindesnes INP kjenner på en stor takknemlighet – og ydmykhet over å ha fått to kommunerepresentanter i kommunestyret.

Vi har satt stor pris på alle som har gitt deres stemme for at INPs politikk kan bli representert i kommunestyret. Kommunen vår står overfor store utfordringer fremover, spesielt når det gjelder økonomien, det er ikke mye handlerom i budsjettet. Vi håper å kunne bidra med fornuftige valg innenfor budsjettrammene. Kommune – og fylkestingsvalget var INPs første.

Vi startet med null kroner på konto, men endte allikevel med at vi fikk 5,8 prosent av stemmene i kommunen, hvilket betyr at vi fikk to representanter i kommunestyret. Så tusen hjertelig takk til alle som stemte på INP.

I 2024 vil vi kjempe for at gründere og næringsaktører skal få anledning til å drive med næring i kommunen vår, legge til rette for mer industri og tilrettelegge for flere næringstomter. At innbyggerne skal kunne bli respektert og hørt. At tjenestetilbudet i kommunen skal styrkes, og at skole og eldreomsorg skal drives forsvarlig. Å øke befolkningsveksten er også ønskelig. Sammen skal vi kjempe for alt dette. En inkluderende og åpen dialog gjør det lettere å komme med gode ideer for vekst og bedre kvalitet.

Derfor ønsker vi tett dialog med innbyggerne, næringsaktørene, lag, foreninger, ansatte og andre for å arbeide for større vekst i kommunen vår.

Vi ønsker alle i Lindesnes kommune et riktig godt nytt år.

Geir Pedersen,

Lindesnes INP