Ap vil ha firefelts vei og Nye Veier

Kai Steffen Østensen (Ap). Foto: LarsHJ / privat