Styrk eldre­omsorga no

Illustrasjonsfoto Foto: Gorm Kallestad / NTB