Når man har kommet litt opp i årene så er det en del eldre som ønsker å skifte ut eneboligen med en mindre og lettstelt leilighet: Mindre hage å holde, mindre bygg å male, færre rom å gjøre rent og lavere strømbruk.

Mange eldre har gjerne nedbetalt lån og spart penger gjennom et langt liv, men allikevel er det ikke alltid nok til å kjøpe ny bolig i dagens marked og med høy rente. Prisene på boliger har steget kraftig de siste årene og mange leiligheter er bygget slik at beliggenhet og størrelse betyr svært høy pris. Mange av de nye leilighetene som bygges sentralt i Lindesnes er svært dyre. Bør kommunen gjøre mer for å styre utviklingen av tilgjengelige leiligheter i ulike prisklasser?

Å leie en leilighet kan også være aktuelt for mange. Det kan være mer økonomisk gunstig, for du slipper å låne store summer som så skal betales ned over mange år. Mange opplever å stå friere uten et lån som skal betales ned sent i livet. I tillegg er eier av bolig ansvarlig for vedlikehold, så da er nok en byrde fjernet fra leieboeren. Kan kommunen gjøre noe for å øke tilgjengeligheten av utleieleiligheter?

Politikerne i Lindesnes har blitt vist flere presentasjoner om fremtidens demografi i kommunen. Det snakkes om en eldrebølge, og med denne pekes det på utfordringer i helsesektoren grunnet mangel på kvalifisert helsepersonell samt økte kostnader. Målet er at flere må bo hjemme lengre, såkalt «nordisk modell».

Å bygge helsehuset, fokusere på forebygging og folkehelse, samt bruk av velferdsteknologi, er en viktig del av løsningen på eldrebølgen, men å se på boligmarkedet i kommunen er nok også et forhold vi må fokusere mer på. De fleste av oss ønsker også å ha helse til å bo hjemme lengst mulig, men kanskje vi må gjøre enda mer for at dette skal skje? Ha varierte boligtyper tilgjengelig så de eldre kan nedskalere størrelsen, men fortsatt ha et eget hjem der de kan trives, være trygge og ha det bra.

Vi må se på hva kommunen i dag kan tilby av leiligheter i forskjellige prisgrupper.

Vi må se på hva kommunen i dag kan tilby av leiligheter i forskjellige prisgrupper. Hvordan er utleiemarkedet? Hvordan kan kommunen styre og legge til rette for at det finnes rimelige, praktiske, sentrale leiligheter til eldre for salg? Har kommunen i dag brukt reguleringsplaner for å styre dette? Hvordan bør vi regulere de kommende årene? Hvem skal bo hvor og hvordan skal de bo slik at vi oppnår maks effekt: trivsel, trygghet og mobilitet. Bør kommunen stille krav til boligtyper i reguleringsarbeidet som vil gjøre at det private markedet tilbyr nye bokonsept og for eksempel boliger med utleiedel. Vi bør samle involverte aktører med ansvar for boligbygging innad i kommunen sammen med de som jobber med helseområdet, utbyggere og interesseorganisasjoner som jobber på vegne av boligsøkende generelt og eldre spesielt. Koble boligkjøpere med boligtilbydere for å utvikle nye boligløsninger. Dette har de gode erfaringer med fra blant annet Danmark.

I helse- og velferdsutvalget vil vi se nærmere på boligtilbudet i kommunen.

Elisabeth Lindland

kommunestyrerepresentant for Lindesnes MDG og leder for helse- og velferdsutvalget.